Vanliga frågor


Behöver barnet tänder för att kunna äta?

Nej, tänder behövs inte för att äta plockmat. Barnets käkar är hårda nog att tugga med även utan tänder. Dessutom är ju barnets framtänder de första tänder som kommer. Dessa används för att bita av med, inte för att tugga. Resten av tänderna kommer ofta så sent att även de barn som börjar med puré hinner börja äta bitar innan tänderna kommer.

Mitt barn sätter i halsen hela tiden, ibland så illa så att hen kräks, vad ska jag göra?

Det är väldigt vanligt att barn får kväljningar när de precis börjat med BLW. Dessa kväljningar misstar många för att barnet ”sätter i halsen”, men oftast handlar det bara om att kräkreflexen har utlösts för att mat hamnat lite längre bak i munnen, inte att mat har fastnat någonstans. Även om kväljningarna är ofarliga kan de vara ganska otrevliga, särskilt för föräldrarna som sitter och tittar på. Så länge det handlar om just kväljningar och inte luftvägsstopp gäller det då att som förälder låta barnet klara det hela själv. Att lära sig hantera maten i munnen är en del av utvecklingen.

I början sitter barnets kräkreflex långt fram på tungan, men vartefter barnet blir äldre flyttar den längre och längre bak i munnen. Att kräkreflexen sitter så pass långt fram är ett sätt för kroppen att hindra att barnet sätter saker i halsen. Därför är det bra att låta barnet experimentera med mat trots kväljningar och kräkningar, detta gör att barnet lär sig hur det ska göra innan kräkreflexen flyttat längre bak på tungan.

Ifall det verkligen skulle handla om ett luftvägsstopp där barnet inte kan andas så behövs självklart ett snabbt ingripande från föräldern. Läs mer på vår sida om säkerhet för att få veta mer om vilka symptomen är och hur man ska hantera situationen.

Kan man blanda BLW och purématning?

Visst går det att göra så, men det är viktigt att vara medveten om att man då går emot hela grundidén i BLW: att barnet självt ska få styra sitt födointag. Om barnet matas är det inte riktigt korrekt att kalla tillvänjningen för BLW, om man nu ska vara petig. Att ge sitt barn både puré och plockmat är å andra sidan inget nytt och rekommenderas till och med i flera andra länder, tex Storbritannien. Passar det bättre för en familj att blanda puré och plockmat är det upp till dem att bestämma de vill göra. Även de som väljer att blanda puré och plockmat kan inspireras av den mat som serveras inom BLW!

Det är bra att vara medveten om att det inom BLW-kretsar ibland varnas för att blanda puré och bitar. Ett BLW-barn lär sig att flytta runt maten och tugga innan det sväljer, medan ett purématat barn lär sig att suga in och svälja maten direkt utan att tugga. Får då det purématade barnet större bitar anses det bland vissa finnas en högre risk för att barnet ska sätta i halsen.

Det kan låta lite motsägelsefullt att vi i ett stycke säger att de i Storbritannien rekommenderar att blanda purématning och plockmat, för att i nästa stycke säga att en del säger att det är farligt. Vi vill gärna presentera båda sidor, så får varje familj komma fram till hur de vill göra efter att ha tagit del av informationen.

Kan man alltså inte ge sitt barn mosad mat alls, tex potatismos, och fortfarande kalla det BLW?

Jo, är det mat som naturligt serveras i lösare form är det ju klart att barnet också kan äta den inom BLW. Exempel här är soppa, potatismos och gröt. Lite svårare att hantera än större bitar, men antingen äter barnet med händerna, med sked eller får laddade skedar, dvs en sked med mat på, som hen själv stoppar in i munnen.

Hur börjar man med BLW om man redan har inlett mattillvänjningen med purématning?

I första hand handlar ju BLW om att barnet äter på egen hand och själv styr vad och hur saker stoppas i munnen. En del barn kan ”läras om” ganska enkelt och att själv föra erbjuden mat till munnen medan andra blivit vana vid att någon annan hjälper till med transporten och därmed kan behöva lite längre tid på sig att äta själv.

Äter barnet enbart puréad mat är det vanligt att öka klumpigheten i purén och sen efter ett tag ge mat med bitar i. Tids nog äter ju alla barn bitar. För att barnet ska kunna äta små bitar själv krävs pincettgreppet och det kommer ofta vid 8-10 månaders ålder. Vill man då gå över tidigare till BLW behöver man troligtvis ge större, greppbara bitar och se vad som fungerar för just ens eget barn. Titta på vår sida om matinspiration för att hitta förslag på vad ni kan erbjuda.

Ett möjligt händelseförlopp att ha i åtanke är att ett barn som vant sig vid att bli matat inledningsvis kan blir frustrerat över att inte kunna hantera mat själv och, om det är hungrigt, därför inte bli mätt. Inom BLW gör det inte så mycket om det tar ett tag för barnet att komma igång med ätandet själv eftersom man fyller på med amning eller ersättning. Har barnet tidigare varit purématat har det kanske minskat ner på amning och ersättning i högre grad än ett barn som kört BLW från starten. Då kan det vara svårt att köra BLW, istället kanske man får komplettera med matning tills barnet kan få i sig till tillräckligt med mat självt.

Vad säger BVC om BLW?

BLW är fortfarande relativt okänt som begrepp. En del BVC-sköterskor informerar om BLW som ett alternativ, en del känner inte till metoden sedan tidigare men blir väldigt nyfikna när de hör talas om den, medan andra kan ställa sig mer skeptiska. Vissa föräldrar upplever att BVC stressar på om matintroduktionen, men om amning eller ersättning fungerar bra för barnet ska det inte vara någon fara att det går lite långsammare. Tvärtom är Livsmedelsverket noga med att upplysa om vikten av långsam matintroduktion i sina råd om mat för barn upp till ett år! Se till att vara väl pålästa så att ni själva vet vilka rekommendationer som finns och stå på er i de val som känns rätt för er!

Vårt barn börjar plana ut på BVC:s kurva och de vill att vi ska börja ge gröt och puré. Vad ska vi göra, vi vill ju vänta till sex månader och då köra BLW?

BLW är ofta ett långsammare sätt att introducera mat jämfört med traditionell tillvänjning. Därför är det viktigt att fortsätta erbjuda minst lika mycket amning eller ersättning som innan tills man märker att barnet successivt börjar äta så pass mycket annan mat att det går att minska ner på amning och ersättning. Att börja introducera mat tidigare än sex månader för att öka vikten snabbt är inte en lösning på problemet. Snarare är det mer amning eller ersättning som gäller. Livsmedelsverkets rekommendationer är att de föräldrar som absolut vill börja ge mat före sex månaders ålder endast ska ge kryddmåttsstora smakprov. Det är alltså inte frågan om något ätande före sex månader ens för de barn som tillvänjs traditionellt. Amning eller ersättning skall vara barnets enda näringskälla upp till sex månader och eventuella smakprov får inte konkurrera med denna. Den som rekommenderar att ett barn ska börja skedmatas med gröt eller puré innan sex månaders ålder går alltså helt emot Livsmedelsverkets rekommendationer!

När man sedan ska introduceras är Livsmedelsverkets rekommendation att öka långsamt. Traditionell tillvänjning är alltså inte heller någon dunderkur för att snabbt öka i vikt. Utöver detta bör man också vara medveten om att puréad mat inte är särskilt näringstät. På Amningshjälpens hemsida finns en jämförelse mellan bröstmjölk, välling och burkmat som visar att bröstmjölk (och i förlängningen ersättning) är väldigt näringsrikt och alltså ett mycket bra alternativ att erbjuda barn som behöver gå upp i vikt.

Slutligen kan det också vara värt att ifrågasätta påståendet att det verkligen föreligger ett problem med barnets tillväxt. Kanske har barnet precis börjat röra sig mer och gör av med mer energi på det sättet? Självklart ska eventuella problem tas på allvar, men ifrågasätt och försäkra er om att det verkligen finns ett problem Runt sex månader är det inte ovanligt att tillväxten minskar något, dvs att barnet går upp långsammare i vikt efter att tidigare ha gått upp snabbt i vikt. En sådan övergående tillväxtspurt kallas för amningspuckel. Hos ammande barn är den ännu mer markant, eftersom BVC:s tillväxtkurvor inte är anpassade för helammade barn.

Läs mer om tillväxt och kurvor här:

Pin It on Pinterest

Dela