Vad är BLW?div

BLW står för ”Baby Led Weaning” och kan översättas till ”barnstyrd introduktion till fast föda”. BLW handlar om att låta barnets intresse, motivation och nyfikenhet styra övergången från amning eller bröstmjölksersättning till fast föda. Det handlar alltså inte om amningsavvänjning utan snarare om mattillvänjning i barnets egen takt. Inom BLW finns ingen startsträcka med smakportioner eller purématning, utan barnet börjar direkt och på egen hand utforska bitar av mat och lär sig på så sätt att äta självt. BLW som begrepp skapades i början av 2000-talet av Gill Rapley, brittisk barnmorska och ansvarig för UNICEF:s amningskampanj i Storbritannien.

Konceptet BLW är egentligen mycket enkelt. Barnet deltar i familjens måltider och erbjuds samma mat som de andra i familjen äter. I början kan dock matens form och konsistens behöva anpassas för att det lilla barnet lätt ska kunna hantera den, läs mer om detta under avsnittet Hur kommer vi igång?. Förutom att barnet inte ska vara för hungrigt eller trött kan mat erbjudas i stort sett när som helst. Eftersom barnet äter självt och inte behöver matas kan alla i familjen äta samtidigt. Barnet får i sin egen takt och efter förmåga utforska och experimentera med matens olika former, smaker och konsistenser.

Till en början handlar matsituationen kanske främst om att utforska maten, men successivt lär sig barnet att tugga och svälja och mer mat hamnar i magen. Amning eller bröstmjölksersättning kvarstår under en lång övergångsperiod och säkerställer att barnet blir mätt och får i sig all näring det behöver. Hur länge bröstmjölk eller bröstmjölksersättning förblir del av barnets föda är högst individuellt.

Inom BLW sker matintroduktion som regel då barnet är runt sex månader gammalt. Grundförutsättningarna för matintroduktion är att barnet är stabilt nog att sitta upprätt samt att barnet kan och vill föra mat till munnen. Läs mer om när barnet är redo under avsnittet När är barnet redo?. BLW utnyttjar barnets instinktiva nyfikenhet och drift att utforska världen till att även inkludera världen av mat. BLW kan därför sägas vara ett både naturligt och säkert sätt att introducera fast föda.

Lästips

Pin It on Pinterest

Dela