Gluten

Gluten och glutenintolerans

Gluten är ett protein som finns i vete, råg och korn. Gluten får vi i oss när vi äter till exempel pasta och bröd, men även i små mängder i det mycket annat vi äter genom vetestärkelse. Havre i naturligt tillstånd innehåller däremot inget gluten, men spår av gluten kan ändå finnas i icke glutenfria havreprodukter.  De allra flesta människor kan utan bekymmer äta gluten, men somliga är intoleranta (celiaki).

Introduktion av gluten

När gluten ska introduceras för det lilla barnet är ett i vissa kretsar omdiskuterat ämne. En anledning är att det finns olika idéer om huruvida tidpunkten för glutenintroduktion har betydelse för barnets framtida tolerans för gluten. Historiken bakom detta sägs vara att antalet glutenintoleranta ökade kraftigt under 80-talet. Denna, av somliga benämnda, epidemi av glutenintolerans sammanföll med att välling (som innehöll mycket gluten) gavs först efter att amningen avslutats. Somliga menar därför att tidig introduktion av (större mängder) gluten kan trigga glutenintolerans. Andra hävdar dock att detta inte har något samband.

Barnhälsovården i Sverige följer Livsmedelsverkets rekommendationer om att introduktion av gluten bör ske i små mängder medan barnet är mellan 4 och 6 månader gammalt. Detta har bland annat att göra med att glutenintroduktion helst ska ske i skydd av amning alternativt under tiden barnet ges modersmjölksersättning.

För att ge lite perspektiv till Livsmedelsverkets rekommendationer kan nämnas att det i till exempel brittiska National Health Services rekommendationer står att potentiellt allergena livsmedel, däribland gluten, inte bör introduceras till barn före sex månaders ålder. WHO rekommenderar inte glutenintroduktion före sex månaders ålder.

Ytterligare ett perspektiv ger de två studier från 2014 gällande tidpunkt för glutenintroduktion. Studierna visar att för barn med glutenintolerans i familjen finns det fördelar med senare glutenintroduktion även om glutenintoleransens debut snarare fördröjs än undviks.

Gluten och BLW

Frågan om tidpunkt för introduktion av gluten är egentligen ingen BLW-fråga. Det är snarare något som föräldrar får ta ställning till oberoende av hur de väljer att erbjuda sitt barn mat. Vi ger därför att inte någon rekommendation i den här frågan utan stannar vid att presentera några olika ståndpunkter i debatten. Vad vi däremot vill tydliggöra är att vi inte ser någon motsättning mellan att tillämpa BLW och att följa Livsmedelsverkets rekommendationer för glutenintroduktion. Eftersom amning eller modersmjölksersättning i regel består under hela det första året så kommer glutenintroduktionen att ske i skydd av amning även om gluten skulle introduceras i barnets kost senare än vid sex månaders ålder. Dessutom är det möjligt att avvakta med matintroduktion till sexmånadersdagen och ändå ge gluten vid sex månader, dvs inom Livsmedelsverkets rekommendationer om man vill följa dem.

Läs mer

Pin It on Pinterest

Dela